Easyware 1 – Easy video-editing

Onder de naam easyware schrijf ik de komende tijd een aantal posts die elke keer een online dienst of applicatie belicht die ingezet kan worden in het onderwijs. Allemaal cloud computing, waarvoor geen installatie, aanschaf of andere dingen nodig zijn. Geschikt dus voor in het klaslokaal zonder tussenkomst van de systeembeheerder. De titel ‘easyware’ (overgenomen van Michiel Koelink) geeft aan dat het om makkelijke software gaat. Gratis of voor heel weinig geld, direct door jongeren en docenten te gebruiken, uitdagend om creatief mee om te gaan. ICT in het onderwijs is een ding, er inspirerende en nieuwe mogelijkheden mee ontdekken is nog iets anders. Met de simpele online tools die ik hier post kunnen docenten in elk geval het een en ander proberen. klik op de tag ‘easyware‘ om de hele reeks te zien.

http://www.youtube.com/editor REMIX FTW

Ik geef regelmatig losse video workshops in het voortgezet onderwijs. Dan kom ik ‘s ochtends 15 minuten voor de lessen beginnen op een voor mij onbekende school aan, krijg ik automatenkoffie en loop ik met een docent door de gangen op weg naar een lokaal. Meestal is het computerlokaal gereserveerd voor dergelijke workshops.
“ja, we dachten dat dat wel handig zou zijn, we weten niet welke programma’s je kunt gebruiken, maar we hebben hier 20 computers.”
Meestal zijn het desktops van zo’n jaar of 5 oud. Met wat geluk wat card-readers erin.
“O, Ik maak geen gebruik van computers”
Dat zeg ik dan.
Altijd.
Omdat dat niet kan.
(more…)

DE TOEKOMST VAN DE KUNSTVAKKEN – de parallel tussen kunst en kunsteducatie

Kazimir Malevitsj, Zwart vierkant, 1913

Kazimir Malevitsj, Zwart vierkant, 1913

Met het onder druk komen te staan van de kunst en cultuur in Nederland én Europa is ook de vraag opgeworpen met welke argumenten en onderbouwing we kunsteducatie legitimeren. In het regeerakkoord van Rutte I staat onder andere dat kunsteducatie een belangrijke rol blijft spelen, voornamelijk vanwege economische belangen en de link naar amateurkunst. Maar is er een mogelijkheid om te kijken naar de meer intrinsieke en minder aantoonbare waardes van kunst en cultuur? Namelijk die van reflectie en inzicht? En welke rol speelt kunsteducatie als onderdeel van het onderwijssysteem?

(more…)

De broekzaktechnologie.

Download het essay als pdf

In het klaslokaal is veel hoogwaardige technologie aanwezig. Zichtbaar en prominent zoals het smartboard, onzichtbaar of zelfs ‘verboden’ zoals smartphones of mp3 spelers. Op individueel niveau wordt er enorm veel gebruik gemaakt van deze laatste vorm van technologie maar de aansluiting bij het bestaande systeem lijkt in de praktijk vaak te ontbreken, getuige de conventionele regel dat het gebruik van een smartphone verboden is in het klaslokaal. (more…)

WWWATISDAT?

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft samen met Constant Dullaart een kleine uitgave samengesteld met informatie over het World Wide Web. Dit boekje is specifiek bedoeld voor het voortgezet onderwijs en bevat naast makkelijke en heldere teksten over uiteenlopende onderwerpen een paar opdrachten. Deze opdrachten zijn ook weer allemaal gerelateerd aan online kunstwerken, meestal gebruik maken van user generated content.
Het mooie ervan is dat het een internet laat zien wat veel meer over ons -de mensen- gaat dan over code en computers. De abstractie van de wereld van het internet wordt in het boekje prachtig omzeild door hands-on voorbeelden te geven van kunstenaars die werken met de beeldcultuur van het internet die iedereen kent en anekdotische verhalen.

Het is te bestellen via http://nimk.nl/nl/wwwatisdat
De inhoud is te bekijken op http://www.atisd.at/

Good old Mediawijsheid

We hebben het met z’n alle vaak over termen als ‘mediawijsheid’ of ‘medialitericy’. Maar wat betekent dat nu eigenlijk. In 2005 was daar natuurlijk een mooie volzin over geschreven in het advies van de Raad voor Cultuur

“Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.”
(Raad voor Cultuur, juli 2005).

(more…)

Scholen radeloos over mobieltjes, docenten radeloos over ‘de experts’.

In de uitzending van 30 mei op radio 1 mei kwam Liesbeth Hop aan het woord. Woordvoerster van de nationale academie media en maatschappij. Scholen blijken radeloos te zijn over de mobieltjes in de klas. Dit naar aanleiding van een onderzoek wat de Nationale Academie voor Media en Maatschappij onder 120 basis- en middelbare scholen uitvoerde.

Hierin schetst Liesbeth Hop verschillende problemen en angstbeelden die er kleven aan het gebruik van smartphones in de klas. Als docent aan een havo/vwo constateer ik echter geen enkel probleem bij de smartphone maar juist bij de innovatie van het onderwijs. Duidelijk is dat er een verandering gaande is in het onderwijs en de maatschappij als geheel. Technologie heeft alle eeuwen een enorme invloed gehad op de cultuur en dat is nu niet anders. De smartphone als hoogwaardige technologie in ieders broekzak. Het kan zo mooi zijn; connectiviteit; alle kennis onder direct handbereik en een ondersteuning bij talloze doelen (there’s an app for that!). Op individueel niveau wordt er dan ook buitengewoon veel gebruik gemaakt van deze broekzaktechnologie, maar de aansluiting bij het bestaande onderwijssysteem lijkt in de praktijk van vandaag te ontbreken.

(more…)

Transmedia

Op 14 april 2011 is het zevende nummer van ’609 – cultuur en media’ verschenen, waarin onder meer aandacht voor de toekomst van de publieke omroepen. Hierin een interessant artikel van Syb Groenenveld waarin hij de nieuwe ontwikkelingen schets betreffende transmedia. Hoe media de scheidingslijn van fictie en realiteit overschrijdt met ARG’s (alternative reality games, gedramatiseerde verhaallijnen in een game-structuur die zich in de realiteit afspelen) en andere vormen van (serious) gaming. Transmediale producties in het kort.

Hoe komen televisie, sociale netwerken, publicaties email en alle denkbare vormen van communicatie en media samen? En wat betekent dat? De grenzen van technologie en ons dagelijkse leven vervloeiden al eerder, realiteit en fictie ook, de volgende stap is dat alle vormen van media samen het verhaal vormen.

Lees het artikel hier

Information By Daniel Donahoo

she closes the lid
and unplugs the device
no bigger than her thumb
from the computer.

(more…)

Identiteit, roots and routes, grand narratives.

Koen Leurs doet onderzoek naar de mocro cultuur op sociale netwerken. http://www.koenleurs.net/

Vanavond kreeg ik tijdens mijn college aan de MA education in arts een korte samenvatting van de context van het onderzoek. Identiteit, roots and routes, grand narratives etc etc.

(more…)

Don’t broadcast yourself

Hieronder een stukje wat ik gisteren tijdens het college nog graag had besproken, maar teveel off-topic was: over de toekomst van “broadcast yourself” de slogan van YouTube.

(more…)

Thoughts

Ben gisteren nog niet in gegaan op dat niet publiceren. Want het was de bedoeling dus dat ik dit niet publiceren zou, omdat alles altijd maar gepubliceerd moet worden. Maar niet vanuit anti-publiceren of rebellie tegen die alles-publicerende conventie, maar puur omdat je het nog even voor jezelf wilt houden.

(more…)

WWWATISDAT?

Het Nederlands Instituut voor Mediakunst heeft samen met Constant Dullaart een kleine uitgave samengesteld met informatie over het World Wide Web. Dit boekje is specifiek bedoeld voor het voortgezet onderwijs en bevat naast makkelijke en heldere teksten over uiteenlopende onderwerpen een paar opdrachten. Deze opdrachten zijn ook weer allemaal gerelateerd aan online kunstwerken, meestal gebruik maken van user generated content.
(more…)

Don’t broadcast yourself

Hieronder een stukje wat ik gisteren tijdens het college nog graag had besproken, maar teveel off-topic was: over de toekomst van “broadcast yourself” de slogan van YouTube.

Die hele user generated content gaat naar mijn idee weer langzaam afnemen. Professioneel geproduceerde content blijft kwalitatief altijd beter dan you tube smutz én: belangrijker: de gebruikers hebben zelden iets te vertellen! De democratisering die internet te weeg brengt is maar ten dele waar, en beperkt zich weer steeds meer tot de “vind ik leuk” knopjes.
(more…)

Information By Daniel Donahoo

she closes the lid
and unplugs the device
no bigger than her thumb
from the computer.

My lifes work, she says. But, it isnt her lifes work.

You see, we store information like an Escher painting.
It shouldnt all fit in there. But, it does.
And every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces until one day
she says,
we will be able to fit all the information the world has
everything that everyone knows and believes and dreams
into nothing.

It will all be there. Stored and filed.
Tagged with any keywords you might imagine.

Our hard drives will be thin air.

They will make nanobots look like elephants.
And elephants will be in there too. Tagged. Accessible with search terms
like grey, ivory,
and the largest land dwelling mammal

We will process away at nothing and understand everything.
We will think of a word and the information will slip in, not through our ears or eyes
but straight thorough our skin. Information will breathe in and out of us,
permeate our skin.

Our knowing will be as deep as it is wide.
You see our work here is to learn so much,

to be so full of knowing,
that all there is left to do is unlearn.

Humanity must get to a point where we let go.
We leave the useless ideas and the spent ideologies in the recycle bin.
like an adolescent brain shedding neurons.
like a snake slithering from its old skin.
like an old man who has come to understand so well the point where reality meets the intangible that he is able to decide which breath will be his last. And, he will enjoy that breath more than any that he has taken in his entire life.

And, her lifes work is more than a four meg flash drive.

My lifes work, she says, is the impact that this has.

This is not about what I produce. It is all about what others receive.

Transmedia

Op 14 april 2011 is het zevende nummer van ’609 – cultuur en media’ verschenen, waarin onder meer aandacht voor de toekomst van de publieke omroepen. Hierin een interessant artikel van Syb Groenenveld waarin hij de nieuwe ontwikkelingen schets betreffende transmedia. Hoe media de scheidingslijn van fictie en realiteit overschrijdt met ARG’s (alternative reality games, gedramatiseerde verhaallijnen in een game-structuur die zich in de realiteit afspelen) en andere vormen van (serious) gaming. Transmediale producties in het kort.

Hoe komen televisie, sociale netwerken, publicaties email en alle denkbare vormen van communicatie en media samen? En wat betekent dat? De grenzen van technologie en ons dagelijkse leven vervloeiden al eerder, realiteit en fictie ook, de volgende stap is dat alle vormen van media samen het verhaal vormen.

Lees het artikel hier